LISTY DYSKUSYJNE

Spis list dyskusyjnych
Spis jawnych list dyskusyjnych na serwerze MOSTu jest dostępny pod adresem:
http://lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo

Niektóre listy dyskusyjne mogą nie występować w tym spisie - o utajnieniu listy decyduje jej owner. Zwykle taka lista jest wewnętrzną listą jakiejś grupy ludzi i nie można się na nią zapisać.

Klikając na nazwę interesującej nas listy umieszczonej w spisie, przechodzimy do strony WWW z informacjami o niej.


Informacje o liście
Do każdej listy przyporządkowana jest strona internetowa z podstawowymi informacjami na temat listy. O ile owner listy nie wpisał własnych informacji, domyślnie strona wykonana jest w języku angielskim. Na tej stronie mamy możliwość:

 • przejrzenia archiwum listy (ang. archives)
 • wysłania wiadomości na listę (ang. post a message) - zazwyczaj trzeba być wcześniej zapisanym na listę dyskusyjną, aby móc wysyłać na nią wiadomości
 • zapisania się na listę (ang. subscribing)
 • przejrzenia spisu subsrybentów listy (ang. visit subscriber list) - opcja może być zastrzeżona jedynie dla członków listy
 • zmiany opcji naszej subskrybcji, o ile jesteśmy już zapisani na listę (ang. edit options)
Na dole strony podany jest adres e-mailowy ownera listy. W przypadku wątpliwośći, powinniśmy skierować się właśnie do niego z prośbą o pomoc.


Zapisywanie się na listę dyskusyjną
Aby zapisać się na listę dyskusyjną, na informacyjnej danej listy należy w polu Your e-mail address wpisać swój adres poczty elektronicznej (ten, z którego będziemy korzystać dla danej listy), następnie w polach Pick a password oraz Reenter password to confirm powinniśmy dwukrotnie wpisać hasło, którego będziemy używać w celu wypisania się z listy lub zmiany ustawień (hasło jest potrzebne celem uniknięcia sytuacji, gdy ktoś zmienia nasze opcje lub wypisuje nas z listy bez naszej wiedzy).
Na pytanie Would you like to receive list mail batched in a daily digest? odpowiadamy Yes (tak) lub No (nie), w zależności od tego, czy wolimy otrzymywać oddzielnie wszystkie wiadomości wysyłane na listę dyskusyjną (najbardziej typowe ustawienie - opcja no), czy wolimy codziennie dostawać jeden większy list zawierający wszystkie wiadomości wysyłane danego dnia na listę (w takim przypadku należy odpowiedzieć yes).
Następnie należy kliknąć w przycisk Subscribe aby zapisać się na listę. W zależności od ustawień listy na nasz adres e-mailowy może zostać wysłany list, na który musimy odpowiedzieć ("reply") w celu potwierdzenia swojej chęci uczestnictwa w liście dyskusyjnej. W takim przypadku, stajemy się subskrybentami listy dopiero po odesłaniu tego potwierdzenia.


Edycja ustawień subskrybenta
Aby zmienić ustawienia swojej subskrypcji, poprosić o przypomnienie hasła, lub wypisać się z listy dyskusyjnej, na stronie informacyjnej danej listy, w ostatnim okienku na dole, należy wpisać swój adres e-mailowy. Jeśli faktycznie jesteśmy zapisani na daną listę, przejdziemy do strony, na której mamy możliwość:
 • wypisać się z listy dyskusyjnej (ang. unsubscribe)
 • zobaczyć spis wszystkich innych list na serwerze MOST, których subskrybentami jesteśmy (ang. other subscriptions)
 • poprosić o wysłanie na nasz adres e-mail zapomnianego hasła (ang. Email my password to me)
 • zmienić swoje hasło na inne (ang. change your password)
 • zmienić ustawienia swojej subskrybcji:
  • Disable mail delivery: on oznacza, iż mimo że pozostajemy zapisani na listę, nie otrzymujemy z niej chwilowo żadnych wiadomości (tzw. "nomail").
  • Set Digest Mode: on oznacza, iż wiadomości z listy będziemy dostawać raz dziennie, w jednej dużej przesyłce
  • Get MIME or Plain Text Digests: w przypadku ustawienia on w poprzedniej opcji, pozwala wybrać sposób tworzenia dużego listu zawierającego wszystkie wiadomości z danego dnia
  • Receive posts you send to the list: yes oznacza, że będziemy otrzymywać z listy dyskusyjnej również te wiadomości, których autorami jesteśmy sami
  • Receive acknowledgement mail...: yes oznacza, że dostaniemy potwierdzenie w momencie, gdy nasza wiadomość trafi na listę dyskusyjną
  • Conceal yourself from subscriber list: yes pozwala ukryć nasz adres e-mailowy przed oczami osób przeglądających listę subskrybentów
Po dokonaniu wszystkich potrzebnych zmian, należy wpisać swoje hasło w polu password i kliknąć w przycisk Submit My Changes.

Wszystkich powyższych czynności można dokonywać również przy pomocy poczty elektronicznej, wysyłając odpowiednie komendy w języku angielskim na adres nazwalisty-request@most.org.pl. Za pierwszym razem najlepiej wysłać jedynie komendę "help" tresci listu (lub w temacie) aby otrzymac spis mozliwych komend. Kolejne komendy powinny być umieszczone w treści listu, jedna pod drugą. "Nazwalisty" to nazwa danej listy, komendy wpisujemy bez cudzyslowu, temat listu nie ma znaczenia, list nie powinien zawierać podpisu (sygnaturki) ani innych tresci, gdyż komputer zinterpretuje go jako nieprawidłową komendę.

Zapisy na listy sa mozliwe takze poprzez e-mail wysylajac pustego e-maila pod adresem: nazwalisty-subscribe@most.org.pl Nastepnie nalezy sciagnac poczte i postapic zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym liscie.

Więcej informacji (w jęz. angielskim) na temat korzystania z programu Mailman można znaleźć na stronie http://www.list.org/.